DARBUOTOJAI

 

Pedagogai

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

  1.  

Ramutė Liubomirskienė

Direktorė

Aukštasis

Vyr. mokytoja

  1.  

Daiva Žitkauskienė

Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja

Aukštesnysis

Mokytoja

  1.  

Nijolė Janulienė

Meninio ugdymo pedagogė

Aukštasis

Vyr. mokytoja

  1.  

Asta Kaplūnienė

Logopedė

Aukštasis

Vyr. mokytoja

 

Aplinkos personalo
 sąrašas

Eil. Nr.

Vardas ir pavardė

Pareigos

1.

Rima Ramoškienė

Buhalterė

2.

Virginija Padolskienė

Sekretorė, skalbėja

3.

Rasa Žemaitienė

Ūkvedė, darbininkė

4.

Daiva Gudzevičienė

Kultūros darbuotoja

5.

Daiva Buzienė

Auklėtojos padėjėja

6.

Daiva Kartanienė

Virėja

7.

Laima Padolskienė

Kiemsargė

8.

Zita Mikalauskienė

Valytoja

9.

Virginija Kaziūnienė

Meno vadovas

10.

Egidijus Bujokas

Sargas-kūrikas

11.

Vincas Pintukas

Sargas-kūrikas

12.

Antanas Ramoška

Sargas-kūrikas