ADMINISTRACIJA

  • Direktorė        Ramutė Liubomirskienė
  • Buhalterė        Rima Ramoškienė
  • Sekretorė        Virginija Padolskienė
  • Ūkvedė            Rasa Žemaitienė