MOKINIŲ IR TĖVELIŲ DĖMESIUI (Kvietimas),
Balelių UDC nuo 2018 m. rugsėjo mėn. tęsia neformaliojo vaikų švietimo programų: „Šokis – judesio terapija mokiniams“ (vadovė – Jurgita Padolskienė) ir „Kūrybinė laisvė“ (vadovė – Daiva Gudzevičienė) vykdymą. Kviečiame visus mokinius, norinčius plėtoti šokio meno kompetencijas, lavinti vaizduotę bei vertinti ir suprasti meno vertybes, naudingai, turiningai ir įdomiai praleisti savo laisvalaikį, dalyvauti vienoje iš siūlomų programų. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į centro direktorę tel.: 8 (340) 44425 arba el.paštu baleliu.udc@gmail.com. Jūs visada laukiami mūsų centre.


MOKINIŲ IR TĖVELIŲ DĖMESIUI,
Balelių UDC nuo 2018 m. vasario mėn. tęsia neformaliojo vaikų švietimo programų: „Šokis – judesio terapija mokiniams“ (vadovė – Jurgita Padolskienė) ir „Kūrybinė laisvė“ (vadovė – Daiva Gudzevičienė) vykdymą. Kviečiame visus mokinius, norinčius plėtoti šokio meno kompetencijas, lavinti vaizduotę bei vertinti ir suprasti meno vertybes, naudingai, turiningai ir įdomiai praleisti savo laisvalaikį, dalyvauti vienoje iš siūlomų programų. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į direktorę tel.: 8 (340) 44425