MOKINIŲ IR TĖVELIŲ DĖMESIUI,
Balelių universalus daugiafunkcis centras nuo 2015 m. spalio 1 d. planuoja pradėti vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programą „Šokis – raktas į vaiko kūną ir sielą“. Užsiėmimus ves Taujėnų gimnazijos choreografijos mokytoja Jurgita Padolskienė.
Kviečiame visus mokinius, norinčius plėtoti šokio meno kompetenciją, dalyvauti programoje.
Dėl išsamios informacijos kreiptis į Balelių UDC direktorę (tel. 44425).

Programos aprašymas:

Neformaliojo vaikų švietimo programa skirta Ukmergės rajono Balelių kaime ir aplinkiniuose kaimuose gyvenančių vaikų ugdymui. Šokio programa siekiama ugdyti mokinio šokio meno ir bendrąsias kompetencijas, suteikiančias galimybę pozityvioje aplinkoje, plėtoti judėjimo, kūrybos, atlikimo ir saviraiškos džiaugsmą. Programos turinį sudaro teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, skirti susipažinimui su šokio kalba, jo elementais, mokiniai išmoks ir atliks skirtingų žanrų pagrindinius šokio žingsnius, jų derinius, šokius, kurs, improvizuos, stebės ir pan. Užsiėmimus sudarys informacijos perteikimas per pokalbius, šokių elementų demonstravimas ir mokymas, diskusijos ir aptarimai, kūrybinės užduotys, improvizacijos. Ši programa bus naudinga mokiniams, nes sklandus, išraiškingas judėjimas šokant teikia didelį emocinį pasitenkinimą. Jausdamas, kad gali meninėmis priemonėmis perteikti savo mintis ir jausmus, susieti judesio dvasią, turinį ir fizinį veiksmą į visumą, mokinys žadina savo poreikį šokiu išreikšti save. Be to šokio pagalba bus stiprinami vaikų fizinio aktyvumo įgūdžiai. Šokdamas vaikas mokosi ne tik judėti, bet ir bendrauti. Programoje dalyvaujantys vaikai turės galimybę pabūti kartu, pažinti vienas kitą, pasidalinti savo turima patirtimi.

Programos tikslas:

Ugdyti šokio meno ir bendrąsias kompetencijas, suteikiančias galimybę pozityvioje aplinkoje, patirti judėjimo, kūrybos, atlikimo ir saviraiškos džiaugsmą.

Programos uždaviniai:

1. Lavinti šokio leksikos suvokimą, judesių įgūdžius, koordinaciją, motoriką ir fizines galias, supažindinti su įvairaus šokio žanrais.
2. Teikti šokio raiškos patyrimą, skatinanti atskleisti kūrybinius gabumus, ugdyti gebėjimus ir įgūdžius leidžiančius patirti meninius ir estetinius išgyvenimus.
3. Ugdyti pasitikėjimą savimi, pozityvią bendravimo ir bendradarbiavimo patirtį, toleranciją kitokio sudėjimo ir savito judėjimo stiliaus mokiniams.