Projektas Kūrybinė vaikų vasaros stovykla „Kūrybinės lėlių teatro dirbtuvėlės“.
Projektą parengė kultūros darbuotoja Daiva Gudzevičienė.
Projekto tikslas: Skatinti vaikų ir jaunimo, kurie turi ribotas galimybes, konstruktyvius emocijų saviraiškos būdus, kuriant lėlių teatrą, supažindinti su lėlių terapijos taikymo galimybėmis, sudarant sąlygas svarbių socialinių įgūdžių įgijimui, bendravimo įgūdžių ugdymui, saviraiškos lavinimui, įtraukti juos į kultūrinę veiklą bei prisidėti prie sockultūrinės aplinkos gerinimo regione.
Projekto lėšomis bus suorganizuota regioninė vaikų vasaros stovykla, kurioje dalyvaus Ukmergės rajono Balelių bendruomenės ir Užugirio bendruomenės  bei Panevėžio rajono Šilų bendruomenės  vaikai ir jaunimas.
Projekto vykdymo trukmė 2014 m. balandžio 1 d. – spalio 31 d.
Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.