2013 metų projektai

      Projektas “Šokis – raktas į sveikatą”. Projektas parengtas Balelių UDC direktorės R. Liubomirskienės. Projekto vykdymo trukmė: 2012 m. rugsėjis – gruodis.
Projekto tikslas: stiprinti gyventojų sveikatą, skatinant fizinį aktyvumą šokio pagalba, įtraukiant įvairaus amžiaus žmones bendrai veiklai.
      Projekto metu vyks teorinis gyventojų švietimas sveikatos klausimais, vyks linijinių šokių užsiėmimai.
      Projektas finansuojamas Ukmergės rajono savivaldybės lėšomis.

      Projektas “Ukmergės rajono Balelių universalaus daugiafunkcio centro viešos erdvės sutvarkymas”. Projektą parengė Balelių UDC direktorė R. Liubomirskienė. Projektas parengtas pagal LEADER programą.
      Projekto metu bus dalinai sutvarkyta centro aplinka: įrengta mašinų stovėjimo aikštelė, atnaujinti šaligatviai.
      Projektas bus pradėtas vykdyti 2013 m. pavasarį.

      Projektas “Balelių kaimo gyventojų kultūrinio gyvenimo suaktyvinimas”. Projektą parengė Balelių kaimo bendruomenės pirmininkas R. Pivoras. Projektas parengtas pagal LEADER programą.
      Projekto tikslas: stiprinti socialinį kaimo kapitalą – telkti vietos gyventojus ir ugdyti jų pilietiškumą ir gebėjimą veikti kartu.
      Projekto metu meno kolektyvų konsultantas padės suburti mėgėjiško meno kolektyvus, vyks piešinių pleneras :Mano šeimos aplinka “Mama ir vaikas”, bus organizuojama kelionė į Latviją ( kurios metu bus siekiama užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su kaimyvinės šalies bendruomene), vyks tarptautinė kultūrinių mainų stovykla.
      Projekto vykdymo trukmė : 2012 m. liepa – 2014 m. liepa.

      Projektas “Balelių kaimo bendruomenės materialinės techninės bazės sukūrimas”. Projektą parengė Balelių kaimo bendruomenės pirmininkas R. Pivoras.. Projektas parengtas pagal Žemės ūkio ministerijos paramos kaimo bendruomenių veiklai remti.
      Projekto tikslas: pagyvinti kaimo socialinį, kultūrinį gyvenimą, puoselėti ir kurti kaimo tradicijas, sukuriant bendruomenės materialinę techninę bazę.

      Projekto lėšomis bus įsigyta 1 akordeonas, 6 moterų ir 4 vyrų tautinių drabužių komplektai.
      Projekto vykdymo trukmė: 2012 m. rugpjūtis – gruodis.

      Projektas “Balelių kaimo bendruomenei – 10 metų”. Projektą parengė Balelių kaimo bendruomenės pirmininko pavaduotoja D. Gudzevičienė. Projektas parengtas pagal socialinės apsaugos ir darbo miniterijos Vietos bendruomenių savivaldos programą.
      Projekto tikslas: padėti suartinti Balelių kaimo bendruomenės ir kitų bendruomenių narius, sudarant galimybę bendram susiėjimui, patirties pasidalijimui, turiningam laisvalaikio praleidimui.
      Projekto lėšomis bus organizuojama šventė „Balelių kaimo bendruomenei – 10 metų“.
      Projekto vykdymo trukmė: 2012 m. spalis – gruodis.