PADĖKOS VAKARAS „AČIŪ JUMS“

      Kiekvienų metų pabaigoje Balelių kaimo bendruomenė susirenka į tradicinę šventę – Padėkos vakarą Balelių universaliame daugiafunkciame centre. Jis skirtas prisiminti, kuo šie metai buvo svarbūs bendruomenei, taip pat padėkoti labiausiai savo kraštui nusipelniusiems žmonėms, pasveikinti garbingo amžiaus sulaukusius senolius. „Padėkos vakaro“ dalyvius pasveikino Balelių kaimo bendruomenės pirmininkas Romas Pivoras, jis džiaugėsi, kad yra kam padėkoti už įvairiapusę paramą, nuoširdų bendradarbiavimą. Buvo prisiminta neseniai įvykusio Balelių kaimo 670-čio jubiliejinė šventė, kurioje dalyvavo apie 200 žmonių.
      Bendruomenės pirmininko pavaduotoja Daiva Gudzevičienė pasidžiaugė, kad į šventę atvyko buvę kraštiečiai, bendruomenės socialiniai partneriai, gerbėjai. Padėkos vakaro metu buvo padėkota aktyviausiems bendruomenės nariams, kurie prisidėjo prie kaimo jubiliejinės šventės įgyvendinimo, o taip pat socialiniams partneriams: Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvui, Balelių universalaus daugiafunkcio centro darbuotojams, Taujėnų seniūnijos darbuotojams, vietos ūkininkams. Bendruomenės pirmininkas, padedamas Balelių universalaus daugiafunkcio centro direktorės, aktyviausiems bendruomenės nariams, socialiniams partneriams įteikė padėkas bei simbolines dovanas.
      Bendruomenės pirmininkas pasidalino savo mintimis apie ateinančių metų planus, naujus sumanymus. Padėkos vakaro renginį savo dainomis pagyvino Balelių universalaus daugiafunkcio centro moterų vokalinis ansamblis ir vaikų vokalinis ansamblis, vadovaujamas meno vadovės Virginijos Kaziūnienės. Visi Padėkos vakaro dalyviai bendravo prie vaišių stalo, o bendruomenės pirmininkas visiems susirinkusiems dovanojo savo kūrybos dainą.

Bendruomenės tarybos narė Ramutė Liubomirskienė


Jubiliejinė šventė Balelių kaime

      Lapkričio 24 d. Balelių kaimo bendruomenė ir Balelių UDC organizavo šventę, skirtą paminėti net kelias sukaktis: Lietuvos 100 - metį, Balelių mokyklos 100-metį ir Balelių kaimo 670 metų jubiliejų. Susirinko Balelių kaimo gyventojai, atvyko kraštiečių ir svečių iš aplinkinių kaimų, bendruomenių. Šventėje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Varžgalys, Ukmergės rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas, Ukmergės rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas, Traupio parapijos klebonas Juozas Janulis, Taujėnų gimnazijos direktorius Darius Kaplūnas, buvę Balelių mokyklos direktoriai, mokytojai, mokiniai.
      Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis Balelių Šv. Jono Pauliaus II-ojo koplyčioje, o paskui visi rinkosi prie buvusios mokyklos (dabar Balelių universalaus daugiafunkcio centro), kur vyko iškilmingas paminklo, kurį sukūrė tautodailininkas medžio drožėjas iš Veprių Remigijus Rudokas, atidengimas ir pašventinimas. Balelių UDC direktorė Ramutė Liubomirskienė paskambino paminklo varpu ir pakvietė visus į buvusią mokyklą, kur šventė tęsėsi bendraujant ir apžiūrint pasikeitusias buvusios mokyklos patalpas. Vyko Balelių kaimo bei svečių amatininkų ir verslininkų mugė, balelietės Veronikos Jovaišienės tapybos darbų paroda, fotografijų paroda ,,Po gimtinės dangumi“, Balelių bibliotekos vedėjos Ingos Petkuvienės parengta paroda ,,Prisiminus kaimo jubiliejines šventes“, Balelių UDC neformaliojo vaikų švietimo būrelio „Kūrybinė laisvė“ (vadovė Daiva Gudzevičienė) darbelių paroda. Norintieji paremti bendruomenę, galėjo įsigyti knygelę apie Balelių kaimą ,,Po Balelių ąžuolu“. Knygelę parengė Daiva Gudzevičienė, Ramutė Liubomirskienė, Milda Titenytė ir Inga Petkuvienė, o išleisti padėjo Ukmergės Valdo leidykla, finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programa ,,Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimas“.
      Šventė-vakaronė vyko Balelių UDC sporto salėje. Čia smagią nuotaiką dovanojo svečiai dainininkai Valdemaras Frankonis ir Rasa Kaušiūtė, vedėjos Dėdienytė ir Agotėlė. Visus nustebino ir sušildė Balelių bendruomenės pirmininko Romo Pivoro atliekama daina, sveikinimo žodis ir linkėjimai. Puikią koncertinę programą žiūrovams dovanojo Jurgitos Padolskienės vadovaujamas neformaliojo vaikų švietimo būrelis „Šokis – judesio terapija mokiniams“. Susirinkusieji į šventę prisijungė prie smagaus koncerto ir kartu dainavo, šoko. Svečiai sveikino Balelių bendruomenę, Balelių UDC su jubiliejumi, o Balelių bendruomenės ir UDC vadovai įteikė apdovanojimus kaimo senoliams, švenčiantiems garbingus jubiliejus ir nominacijas labiausiai nusipelniusiems gyventojams. Iš viso įteikta 12 nominacijų. Šimtmečio mokytoja tituluota ilgametė Balelių mokyklos mokytoja Emilija Stravinskienė. Nominante „Už krašto tradicijų puoselėjimą“ tapo buvusi Balelių mokyklos mokytoja ir mokyklos muziejaus įkūrėja, o dabar Taujėnų gimnazijos mokytoja Milda Titenytė. „Šimtmečio įvykio“ nominacija atiteko Traupio parapijos klebonui Juozui Januliui, kuris sėkmingai įgyvendino idėją, įrengdamas Balelių kaime koplyčią. „Gyvenimo posūkio“ nominacija atiteko Vilmos ir Aurimo Stasiūnų šeimai, kuri iš sostinės sugrįžo į gimtąjį kaimą ir aktyviai įsijungė į bendruomeninę veiklą. Titulas „Šimtmečio akimirkų įamžintojas“ atiteko Raimundui Padolskui, kurio fotografijos atlieka deramą Balelių kaimo reprezentacinę misiją. „Naudingiausio ir įdomiausio projekto“ nominacija įvertinta Keliaujančių architektūros dirbtuvių komanda, kuri sugebėjo ne tik įdomiai ir smagiai užimti Balelių ir aplinkinių bendruomenių vaikus, bet ir įtraukti vietos bendruomenės gyventojus, vaikų tėvus į pramogų kampelio sukūrimą. Nominacija „Idėjų šauklys“ įteikta Ukmergės švietimo ir sporto skyriaus vedėjui Vaidotui Kalinui už naujus kūrybinius sumanymus telkiant švietimo bendruomenę ir inovatyvių idėjų skleidimą. Šeimos nominacija tituluota Irenos ir Izidoriaus Sarapinų šeima už kelių kartų šeimos vertybių puoselėjimą ir darną. „Metų kūrybiškos sielos“ nominacija atiteko Veronikai Jovaišienei už puikius piešinius, prasmingus eilėraščius. „Kaimo sveikuolės“ titulu nominuota Janina Švedienė už teigiamą asmeninį pavyzdį propaguojant sveiką gyvenseną, aktyvų dalyvavimą įvairiuose sveikatingumo renginiuose. „Darbuotojo“ nominacija įteikta kaimo laiškininkei Jūratei Auglienei už sugebėjimą visada ir visur suspėti, už norą visiems padėti. „Šimtmečio senolės“ nominacija buvo įteikta vyriausiai kaimo senolei Pranciškai Nugarienei. Visiems nominantams buvo įteikta po prizą – keramikinę gėlę.
      Ši šventė didele dalimi buvo organizuojama iš žemės ūkio ministerijos 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai remti projekto „Balelių kaimui 670 metų“ lėšų, o taip pat Ukmergės rajono savivaldybės finansuojamo nevyriausybinių organizacijų projekto „Jubiliejiniai metai Baleliams“. Prie šventės organizavimo savo asmeninėmis lėšomis prisidėjo kaimo gyventojai ir ūkininkai. Šventės metu buvo prisiminti ir pagerbti vasarą vykusio žemės ūkio ministerijos projekto „Tautos šimtmečio ąžuolai“ nominantai. „Už pagalbą ir gerą žodį“— nominantė Balelių kaimo bendruomenės slaugytoja Rūta Šablevičienė ir „Šimtmečio verslininkas“ – nominantas Balelių kaimo bendruomenės pirmininkas Romas Pivoras už privataus verslo įkūrimą ir plėtojimą kaime.
      Džiugu, kad aktyvių bendruomenės narių dėka pavyko surengti šią jubiliejinę šventę, kurioje buvo įdomu ne tik pasilinksminti, pasidžiaugti garbiais jubiliejais, nominacijomis, bet ir pabendrauti, pamatyti savo buvusius kraštiečius. Tikimės, kad kartu praleistas laikas ir toliau skatins bendruomeniškumą gyventojų tarpe ir kartu padės suvokti bendruomeniškumo svarbą. Balelių kaimo bendruomenės taryba, Balelių UDC direktorė dėkoja visiems prisidėjusiems organizuojant jubiliejinę šventę ir visiems šventės dalyviams už aktyvų dalyvavimą ir gerą nuotaiką.

Balelių UDC direktorė Ramutė Liubomirskienė

Taujėnų gimnazijos mokytoja Milda Titenytė

Nuotraukos Raimundo Padolsko


Dirbtuvės Baleliuose

      Liepos 24 - 28 dienomis Baleliuose vyko ,,Keliaujančių architektūros dirbtuvių" vaikų vasaros stovykla, kurios metu architektų, menininkų, kūrėjų ir kitų savanorių komanda užėmė 16 vaikų.
      Ši stovykla vyko Balelių universalaus daugiafunkcio centro ir kaimo bendruomenės tarybos iniciatyva. Per 5 stovyklos dienas vaikams buvo sudarytos galimybės sukurti ir maketuoti projektus, kurie puoštų viešąją erdvę, telktų vietos bendruomenę.
      Buvo pasirinktas objektas Balelių universalaus daugiafunkcio centro teritorijoje esantis vandens telkinys, šalia kurio buvo kuriama lobių sala ir į ją sudužęs vikingų laivas. Kūrybinei komandai ir vaikams padėjo bendruomenės nariai savanoriai, vaikų tėvai.
      Per 5 dienas vaikai, bendruomenė ir komanda padarė daugiau nei tikėjosi. Laivo ir lobių salos elementai - hamakas, bokštelis su tinklu, sūpynės, lobių dėžutė buvo kuriami iš antrinių arba padovanotų medžiagų. Vaikai sukūrė objektą, kuris papuošė ne tik Balelių UDC, bet ir kaimo viešąją erdvę, tapo nauju pramogų kampeliu Balelių gyvenvietėje.
      Vaikų tėvams labai patiko vaikų veiklų organizavimas stovyklos metu. Jie dėkojo kūrybinei komandai ir norėtų tokios stovyklos kitą vasarą. Organizuoti šią stovyklą padėjo rėmėjai: maisto produktais ir daržovėmis parėmė ūkininkai D.Čepelis, A. Kamarauskas, G. Morkūnas, Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas, statybinėmis medžiagomis UAB "Rorio statyba".
      Visas 5 stovyklos dienas vaikai ir komanda buvo skaniai ir sočiai maitinami Balelių UDC darbuotojų paruoštu maistu.
      Daugiau informacijos rasite: www.svietimonaujienos.lt/inovatyvios-lauko-idejos-baleliuose-mazieji-architektai-pastate-laiva/ www.15min.lt/verslas/naujiena/pranesimai/netoli-ukmerges-lobiu-saloje-suduzes-mazuju-architektu-laivas-231-1007292 www.facebook.com/KeliaujanciosArchitekturosDirbtuves.

Centro direktorė Ramutė Liubomirskienė

Nuotraukos