PADĖKOS VAKARAS „MUS JUNGIA GERUMAS“

      Koks didelis ir stiprus gali būti dėkingumas, kiek daug jame gali tilpti gyvybės ir vilties, galėjo pajusti visi, kurie atskubėjo į nuoširdų ir jautrų Balelių bendruomenės organizuotą padėkos vakarą „Mus jungia gerumas“ Balelių universaliame daugiafukciame centre. Juk taip gera pripažinti, kad ir kiti žmonės prisidėjo prie sėkmingo ir laimingo gyvenimo kūrimo. Kas geru žodžiu, kas patarimu, padrąsinimu, finansine ar moraline parama.
      Bendruomenės pirmininkas Romas Pivoras pasidžiaugė, kad esame bendruomenė, turinti savo istoriją ir tradicijas, kad čia gyvena žmonės, savo širdies ir rankų darbu kuriantys bendruomenės dabartį ir ateitį.
      Bendruomenės pirmininkas Romas Pivoras apžvelgė 2017 metais bendruomenės vykdytus projektus, kurių buvo net trys. Pirmininkas dėkojo bendruomenės tarybos nariams: Daivai Gudzevičienei, Rasai Žemaitienei, Virginijai Padolskienei, Rūtai Šablevičienei, Ramutei Liubomirskienei, kurios rengė ir įgyvendino Žemės ūkio ministerijos finansuojamą projektą „Balelių kaimo vietovės viešosios erdvės sutvarkymas, pritaikant bendruomenės poreikiams“. Šio projekto dėka Baleliuose buvo įrengta vaikų žaidimų aikštelė, pastatyti treniruokliai suaugusiems. 2017 metais ir toliau buvo vykdomas socialinis projektas „Bendruomeninės pagalbos ir paslaugų teikimas Balelių kaimo gyventojams“.
      Bendruomenės aktyvas, bendradarbiaujant su Balelių universalaus daugiafunkcio centro darbuotojais vykdė kultūrinius, švietėjiškus renginius, į kuriuos įsijungė įvairaus amžiaus žmonės, taip pat socialinių problemų turintys gyventojai. Projekto dalyviai noriai įsijungė į įvairias veiklas – pynė juostas ir adventinius vainikus, susipažino su vilnos vėlimu, gamino akmenų dekoracijas, šventinius atvirukus. Pagyvenę, neįgalūs žmonės kartu su vietos jaunimu varžėsi žaisdami stalo žaidimus, dalyvavo šaškių, šachmatų varžybose.
      2017 metais bendruomenė toliau vykdė sveikatos projektą „Pilatesas ir joga – kūno ir dvasios harmonija žmogaus sveikatai“. Projektas finansuojamas Kūno ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės lėšomis, buvo įsigyta 20 vnt. kilimėlių ir 20 vnt. kamuolių, skirtų pilateso ir jogos užsiėmimams. Pilateso ir jogos užsiėmimus lankė 24 bendruomenės gyventojai.
      Padėkos vakaro metu įteiktos nominacijas aktyviausiems bendruomenės nariams: Daivai Gudzevičienei, Raimundui Padolskiui, Rasai Žemaitienei, Rūtai Šablevičienei, Ernestai Kartanaitei, Vilmai ir Aurimui Stasiūnams, Daiva Buzienei, Ramutei Liubomirskienei, Veronikai Jovaišienei. Aktyviausiems renginių dalyviams, savanorišku darbu prisidedantiems puoselėjant tradicijas: Virginijai ir Broniui Padolskams, Stefanijai ir Alvydui Barzdams, Julei Kavaliauskienei, Gražinai Pintukienei, Bronei ir Povilui Kiziams, Vincui ir Rimai Pintukams, Janinai Tidikienei.
      Vakaro metu buvo pasveikinti kaimo, garbingo amžiaus sulaukę, senoliai: Genovaitė Gailiušienė, Vanda Januškienė, Pranciška Nugarienė, Joana Pukienė, Juzefa-Teresė Jar, Aldona-Ona Žemaitienė, Genovaitė Vanagienė, Aleksandra Tidikienė.
      Padėkos vakaro metu buvo padėkota socialiniams partneriams: Balelių universalaus daugiafunkcio centro darbuotojams, Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvui, UAB „Rorio statyba“, Taujėnų seniūnijos darbuotojams, vietos ūkininkams.
      Visiems nominantams ir partneriams buvo įteikta padėkos ir simbolinės dovanos, senoliams – sveikinimai ir gėlės.
      Vakaro metu susirinkusius linksmino Balelių universalaus daugiafunkcio centro moterų kolektyvas, vadovė Virginija Kaziūnienė, taip pat Ukmergės rajono Rečionių UDC moterų ansamblis „Rečiona“, vadovė Rita Čižiūnienė.

Bendruomenės tarybos narė Laima Kraujelytė


Kaziuko mugė Baleliuose

      Kovo 4 dieną visi, dideli ir maži, apsiavę ir basi, iš pašalių išlindę, smagią dainą išgirdę skubėjo į tradicinę jau 13 – ąją Kaziuko mugę, pačią gražiausią pavasario šventę, Baleliuose.
      Šventėje ne mažas būrys pardavėjų kvietė paskanauti košės, saldumynų ir riestainių, sušilti ragaujant arbatos ar kavos, įsigyti verbą ar molinuką, šiltų vilnonių tapkių ir kojinių.
      Kiekvienas šventės dalyvis galėjo išbandyti laimę bendruomenės organizuojamoje loterijoje, sudalyvauti aukcione.
      Kaziuko mugėje šventinio šurmulio ir geros nuotaikos suteikė meno mėgėjų kolektyvų muzikinė programa, kurią padovanojo svečiai iš Ukmergės rajono III Antakalnio bendruomenės - moterų kolektyvas, vadovaujamas Vladimiro Matulevičiaus, taip Balelių universalaus daugiafunkcio centro vokalinis ansamblis ir neformalaus vaikų švietimo muzikos būrelio vaikai, vadovaujami Ryčio Čekavičiaus bei šokių būrelio šokėjai, vadovaujami Jurgitos Padolskienės.
      Tradiciją švęsti Kaziuko mugę puoselėja Balelių kaimo bendruomenė ir Balelių universalaus daugiafunkcio centro darbuotojai.

Balelių UDC kultūros darbuotoja Daiva Gudzevičienė

Nuotraukos Raimundo Padolsko


Linksma Vasario 16-oji Baleliuose UDC

      Balelių kaimo bendruomenė kartu su Balelių universaliu daugiafunkciu centru prisijungė prie Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos akcijos „Vasario 16-ąją švęsk linksmai ir išradingai“. Šventė prasidėjo eisena su Lietuvos trispalvėmis bei tautiniais kostiumais pagrindinėmis kaimo Liepų ir Ąžuolo gatvėmis iki Balelių kaimo paminklo, kur visi sugiedojo Lietuvos himną ir nusifotografavo.
      Vėliau visi rinkosi į Balelių UDC aktų salę: rašė palinkėjimus Lietuvai, šoko liaudies šokius ir ratelius, dalyvavo viktorinoje „Lietuva – tai aš, Lietuva – tai mes“.
      Šventinė kaimo bendruomenės eisena su trispalvėmis ir tautiniais kostiumais - tai graži pilietinė akcija, kuri gausiai sutelkė kaimo bendruomenės narius, Balelių universalaus daugiafunkcio centro darbuotojus, skatino pilietinį aktyvumą.

Balelių UDC kultūros darbuotoja Daiva Gudzevičienė