PADĖKOS VAKARAS BALELIUOSE

      Retai susimąstome, kas yra gerumas; geri darbai, pagalba, šiluma ir supratimas. Gerumas – tai žmogaus dvasios dosnumas, širdies šiluma, dvasinis grožis. Kai žmogus atlieka kilnius arbus ir suteikia laimę kitiems, džiaugsmas ateina tarsi pats savaime.
      Balelių kaimo bendruomenėje gyvuoja tradicija – palydint senuosius metus, susiburti visiems kartu ir maloniai stabtelėti kasdieninių darbų sūkuryje, ramaus susimąstymo akimirkoje ir padėkoti visiems, kurie prisideda prie bendruomenės gyvavimo, švenčių, koncertų organizavimo, pasveikinti garbingo amžiaus sulaukusius senolius.
      Renginio vedėja, šių eilučių autorė, paminėjo, kad gerumas žmogui taip kaip saulė, kaip oras, kaip vanduo, kaip duona. Labai jo reikia mums. Ir pasisakyti pakvietė bendruomenės pirmininką Romą Pivorą. Jis pirmiausia pristatė renginio svečius, - Seimo narį Juozą Varžgalį, Taujėnų seniūnę Elvyrą Tulušienę, Balelių seniūnaitijos seniūnaitę Ingą Petkuvienė.
      Šventės pradžioje buvo prisiminti 2016 metais bendruomenės vykdyti projektai, ypač didelio gyventojų susidomėjimo ir palaikymo sulaukė bendruomenės vykdomas projektas „Socialinių paslaugų teikimas Ukmergės rajono Balelių bendruomenės gyventojams“, kuris buvo finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto lėšomis socialinės pagalbos namuose paslaugos buvo teikiamos 15 žmonių, jiems taip pat buvo sudarytos galimybės dalyvauti kultūriniuose, sportiniuose, švietėjiškuose renginiuose. Didžiausias darbo krūvis teko socialinių darbuotojų padėjėjoms Rūtai Šablevičienei ir jos dukrai Ramintai Šablevičiūtei, joms padėjo būrys savanorių. Bendruomenės pirmininkas Romas Pivoras nuoširdžiai dėkojo visiems žmonėms dirbusiems su šiuo projektu.
      2016 metais bendruomenė vykdė sveikatos projektą „Pilatesas – kūno ir dvasios harmonija“, projektas finansuojamas Ukmergės rajono savivaldybės lėšomis, pilateso užsiėmimus lankė 20 bendruomenės gyventojų.
      Vakaro metu buvo pasveikinti kaimo, garbingo amžiaus sulaukę, senoliai: Ona Tidikienė, Birutė Petkuvienė, Filomena Žemaitienė, Stanislovas Šantaras, Irena Pukienė, Alfredas Leonavičius.
      Įteiktos nominacijas aktyviausiems bendruomenės nariams: Rūtai Šablevičienei, Ramintai Šablevičiūtei, Dovilei Žemaitytei, Laimai Kraujelytei, Ramutei Liubomirskienei, Veronikai Jovaišienei, Virginijai Padolskienei. Aktyviausiems renginių dalyviams, savanorišku darbu prisidedantiems puoselėjant tradicijas: Janinai ir Stasiui Švedams, Stefanijai ir Alvydui Barzdams, Julei Kavaliauskienei, Mildai Titenytei, Bronei ir Povilui Kiziams.
      Padėkos vakaro metu buvo padėkota socialiniams partneriams: Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvui, Balelių universalaus daugiafunkcio centro darbuotojams, Taujėnų seniūnijos darbuotojams, vietos ūkininkams.
      Visiems nominantams ir partneriams buvo įteikta padėkos ir simbolinės dovanos, senoliams – sveikinimai ir gėlės.
      Vakaro metu susirinkusius linksmino Balelių universalaus daugiafunkcio centro meno mėgėjų kolektyvai, vadovai, Jurgita Padolskienė ir Rytis Čekavičius, taip pat Anykščių kultūros centro Kavarsko padalinio meno mėgėjų kolektyvas, vadovės Aušra Blažienė ir Leda Kazokienė.
      Vakaro dalyviai šoko ir dainavo kartu su muzikantais.

Bendruomenės tarybos narė Daiva Gudzevičienė