VASARIO 16-OS BĖGIMAS

DEŠIMTOJI KAZIUKO MUGĖ BALELIUOSE


Šventės akimirka

Dainuoja merginų ansamblis

Dainuoja vokalinis moterų ansamblis

Vyksta prekyba saldumynais

Dainuoja kaimo senjorų etnografinis ansamblis

BALELIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS 10-IES METŲ JUBILIEJAUS MINĖJIMAS


šventės vedantieji: bendruomenės pirmininkas R. Pivoras ir bendruomenės tarybos narė L. Kraujelytė

švetės dalyviai ruošiasi savo pasirodymui

linksmai nusiteikę šventės dalyviai

dainuoja Balelių km. moterų vokalinis ansamblis. Vadovė A. Janulytė

dainuoja Balelių km. pagyvenusių moterų folklorinis ansamblis. Vadovė A. Janulytė

dainuoja Balelių km. mergaitės. Vadovė A. Janulytė

projekto "Raktas-šokis į sveikatą" dalyvių pasirodymas. Vadovė D. Lukšienė

projekto "Raktas-šokis į sveikatą" organizatorės

bendruomenę sveikina rajono meras-A. Kopūstas

šventėje dalyvavo Nepriklausomos Valstybės Atkūrimo akto signataras, prof. A. Sakalas

bendruomenę sveikina Ukmergės vietos veiklos grupė

bendruomenę sveikina Taujėnų bendruomenės pirmininkas R. Janickas